Υπηρεσίες 

 

 

 

H GEMICOM Co είναι σε θέση να παράσχει μια ολοκληρωμένη προστασία για τον ασφαλιζόμενο χώρο μέσω της εγκατάστασης ενός υπερσύχρονου συστήματος ασφάλειας αποτελούμενο από συναγερμό, κάμερες, πυρανίχνευσης και ελέγχο πρόσβασης.

Ακόμα μέσω της online παρακολούθησης τόσο του συναγερμού όσο και των καμερών μέσω του κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού/εικόνας, το επίπεδο ασφάλειας αναβαθμίζεται κατακόρυφα!

Τέλος δεν θα μπορούσε να λείψει από την παροχή ασφαλείας μας η συστηματική, προγραμματισμένη και έκτακτη, συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας όλων των πελατών μας.

 

TLS.GR Web Services